News

Thông báo

Hiện tại không có thông tin mới.

Who we are

Doanh nghiệp xây dựng tương lai hạnh phúc

楽しい未来を創造する企業

Vào ngày 1 tháng 5 năm 2020 Công ty JEJ và Công ty Astage đã hợp nhất thành công ty JEJAstage. Công ty JEJAstage là công ty không chỉ lập kế hoạch sản xuất, buôn bán, lưu hành sản phẩm mà còn cân nhắc những ý tưởng xây dựng hoạt động kinh doanh mới, liên tục tạo ra hệ thống giúp cho công việc được thực hiện dễ dàng hơn.

楽しい未来を創造する企業

Hướng đến một công ty phát triển bền vững

Hoạt động kinh doanh chủ lực của công ty cũ từ lâu là kinh doanh sản phẩm nhựa, ngoài ra hiện nay còn đang hoạt động rất nhiều lĩnh vực khác nhau như lĩnh vực kinh doanh sản phẩm phục vụ cho thể thao[outre], quán cà phê[en], bán thực phẩm[KOREIL][ciracasi][AMANE], và các sản phẩm mang tính sáng tạo[tasca4D]

Strength

Luôn trong tâm thế chấp nhận thử thách để triển khai nhiều ngành nghề khác nhau

Hoạt động kinh doanh chủ lực của công ty cũ từ lâu là kinh doanh sản phẩm nhựa, ngoài ra hiện nay còn đang hoạt động rất nhiều lĩnh vực khác nhau như lĩnh vực kinh doanh sản phẩm phục vụ cho thể thao[outre], quán cà phê[en], bán thực phẩm[KOREIL][ciracasi][AMANE], và các sản phẩm mang tính sáng tạo[tasca4D]

Division

Giới thiệu hoạt động kinh doanh

01

Kinh doanh sản phẩm nhựa

02

Kinh doanh dụng cụ thể thao

03

Kinh doanh cà phê, thực phẩm

04

Hoạt động quốc tế

05

Kinh doanh trực tuyến

06

Kinh doanh sản phẩm sáng tạo

Recruit

Thông tin tuyển dụng

Chúng tôi đang tuyển dụng đồng nghiệp làm việc cùng chúng tôi. Bạn có muốn cùng chúng tôi tạo ra một công ty thật thú vị không? Hi vọng sẽ gặp bạn ở công ty JEJAstage

Contact us

Thông tin liên hệ
Yêu cầu báo giá

Các loại thông tin liên hệ đến công ty JEJAstage sẽ được đăng như bên dưới. Hãy liên hệ đến chúng tôi.