Initiatives for SDGs

Nổ lực SDGs
About SDGs

SDGs là

Mục tiêu phát triển bền vững
(SustainableDevelopment Goals)

SDGs được thành lập thông qua hội nghị thượng đỉnh liên hợp quốc tháng 9 năm 2015, có 193 nước tham gia với mục tiêu nâng cao sự phát triển trong vòng 15 năm từ năm 2016 đến năm 2030. Để phát triển 17 mục đích lớn thì 169 mục tiêu được tạo ra. Quan niệm của SDGs là 「không bỏ lại bất cứ người nào phía sau(No one will be left behind)」.Theo như quan niệm của SDGs thì đặc trưng 「tính phổ biến」 cho tất cả mọi người trên toàn thế giới. Tính sáng tạo của SDGs là tạo ra nhiều biểu tượng đa dạng màu sắc khác nhau cho từng 17 mục đích, và công khai chúng để ai cũng có thẻ sử dụng như một loại công cụ.

17 Mục đích SDGs

Những mục tiêu liên quan trong 17 mục đích như Xóa đói・giảm nghèo・Mục tiêu xã hội như giáo dục,biến đổi khí hậu・Năng lượng・Mục tiêu môi trường như đa dạng sinh vật, thuê mướn・Cơ sở hạ tầng・Giải quyết bất cân bằng trong mục tiêu kinh tế như sản xuất và tiêu thụ・Bình đẳng giới tính・Hòa bình. Đây là toàn bộ các vấn đề chung của thế giới trong thế kỷ 21.

SustainableDevelopment Goals
Action Plan

Nổ lực công ty

Để có thể thực hiện SDGs, Đối với 17 mục đích công ty chúng tôi sẽ thực hiện các nổ lực dưới đây. Chúng tôi sẽ thực hiện SDGs với nhiều dạng hình thức gián tiếp và trực tiếp.

Việc sản xuất nhựa

Việc sản xuất nhựa Việc sản xuất nhựa
安全な水とトイレを世界中に

Lượng nước sử dụng trong chế tạo sản phẩm nhựa thông qua hệ thống tuần hoàn sẽ được tái sử dụng lại.

エネルギーをみんなにそしてクリーンに

Nhanh chống nhập về máy ép sử dụng điện thấp khoảng từ 40~50% So với máy ép áp suất dầu . Chúng tôi nổ lực xây dựng môi trường sản xuất ít tác động đến môi trường.

働きがいも経済成長も

Thúc đẩy tuyển dụng người khuyết tật, bao gồm các hoạt động hỗ trợ tại nơi làm việc.

つくる責任つかう責任

Hướng đến việc không chỉ bán các sản phẩm nhựa đã tạo ra, mà còn hướng đến xây dựng hệ thống thực hiện thu hổi các sản phẩm đã không còn được sử dụng và tái sản xuất.

パートナーシップで目標を達成しよう

Thúc đẩy tái chế nhựa trong toàn ngành cùng với việc hợp tác với công ty khác cùng lĩnh vực. Đối với tuyển dụng người khuyết tật chúng tôi hướng đến hợp tác với các trường hỗ trợ đặc biệt tại khu vực, xây dựng môi trường mà ở đó ai cũng có thể làm việc dễ dàng,

Sản xuất các dụng cụ thể thao

Sản xuất các dụng cụ thể thao Sản xuất các dụng cụ thể thao
エネルギーをみんなにそしてクリーンに

Những vật dụng thể thao từ Outre góp phần vào cải thiện cuộc sống lành mạnh.

働きがいも経済成長も

Mở rộng tuyển dụng nhân viên có thể làm việc lâu dài bằng cách phát triển Outre, tham gia vào việc bán hàng.

つくる責任つかう責任

Trong những sản phẩm của Outre, không chỉ riêng các sản phẩm thể thao mà còn có các sản phẩm gần gũi với đời sống có thể sử dụng lại nhiều lần, giúp tiết kiệm việc vứt bỏ lãng phí.

パートナーシップで目標を達成しよう

Thông qua sản phẩm Outre có thể thực hiện khả năng hợp tác bền vững với các hãng đối tác nước ngoài, trong nước, và các khu vực.

Cà phê・Thực phẩm

Cà phê・Thực phẩm Cà phê・Thực phẩm
すべての人に健康と福祉を

Bán các sản phẩm thiên nhiên tốt cho sức khỏe, không chứa gluten đảm bảo cho sức khỏe của người tiêu dùng

働きがいも経済成長も

Thông qua kinh doanh cửa hàng・Chế tạo sản phẩm・Phục vụ khách hàng tạo động lực làm việc lâu dài cho nhân viên.

住み続けられるまちづくりを

Nỗ lực xây dựng phát triển bền vững thành phố và nơi sinh sống thông qua các vùng lân cận và tái sử dụng các khu nhà cũ.

つくる責任つかう責任

Cố gắng điều chỉnh mua hàng・phát triển sản phẩm sao cho có thể giảm tổn thất sản phẩm.

Sản phẩm mang tính sáng tạo

Sản phẩm mang tính sáng tạo Sản phẩm mang tính sáng tạo
働きがいも経済成長も

Thông qua phát triển・buôn bán sản phẩm tasca4D tạo động lực làm việc bền vững cho nhân viên.

つくる責任 つかう責任

Giảm thiểu các chi phí không đáng có để phát triển bền vững các sản phẩm chất lượng cao.