Global Business

Lĩnh vực quốc tế
海外事業 Astage

Xây dựng sự liên kết toàn cầu từ nhật bản ra thế giới với vai trò là 「cầu nối với thế giới」

Service

Lĩnh vực công việc

海外事業 事業内容
  • Nghiệp vụ xuất nhập khẩu(Như sản phảm thường ngày, sản phẩm nhựa)
  • Đại lý・Hỗ trợ xuất nhập khẩu
  • Thực hiện marketing・khảo sát tại các khu vực của trung quốc・Mỹ
Guidelines

Phương châm hoạt động công việc

事業方針
  • Mở rộng tầm nhìn ra thị trường thế giới, xây dựng và gửi đến thế giới 「tiêu chuẩn thế giới( tiêu chuẩn toàn cầu)」
  • Chúng tôi đặt mục tiêu tạo ra giá trị thị trường mới mà không bị ràng buộc bởi lẽ thường, đồng thời khám phá các nhu cầu từ gốc độ toàn cầu
  • Thực hiện những gì chúng ta có thể làm ở hiện tại từ việc nhỏ ảnh hưởng đến việc lớn đến môi trường công ty trong tương lai cùng với địa cầu, thế giới, và vùng miền.
  • Thực hiện các thủ tục xuất nhập cảnh hợp pháp với các quy định theo pháp luật đối với lĩnh vực xuất nhập khẩu hàng hóa.