Contact

Thông tin liên hệ
Contact us

Liên hệ khách hàng cá nhân Liên hệ khách hàng cá nhân

Chúng tôi rất cảm ơn vì bạn đã tin dùng sản phẩm của công ty JEJAstage. Cách thức liên hệ bao gôm khách hàng cá nhân, khách hàng doanh nghiệp. Xin lưu ý tùy thuộc vào nội dung yêu cầu của khách hàng sẽ có trường hợp mất vài ngày để trả lời và cũng có trường hợp không thể trả lời. Hơn nữa, câu trả lời của công ty sẽ được gửi đến địa chỉ thông tin khách hàng đã cung cấp cho công ty. Sao chép một phần hoặc toàn phần nội dung khi không có sự đồng ý của công ty chúng tôi・Chúng tôi sẽ từ chối cho bạn sử dụng vào lần 2

  Loại liên lạc
  Tên
  Số điện thoại
  Địa chỉ email
  Địa chỉ nơi ở
  Tên sản phẩm muốn liên hệ
  Tên sản phẩm muốn liên hệ
  Nội dung chi tiết